Doe jij aan educatief partnerschap?

parenthood

Vroeger was de rolverdeling voor ouders en school heel simpel: als ouder was je verantwoordelijk voor de opvoeding, de school voor het onderwijs. Tegenwoordig is hier een duidelijke verschuiving in zichtbaar. De opvoeding en onderwijs van het kind zijn een gezamenlijke taak van de ouders en de school.

Onderling vertrouwen tussen ouders en leerkrachten

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel de opvoeding als het onderwijs wordt ook wel educatief partnerschap genoemd. Uiteraard blijf je als ouder eindverantwoordelijk voor de opvoeding en de school voor het onderwijs van het kind. Wat zo mooi is aan educatief partnerschap is dat je allebei hetzelfde doel en een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebt, namelijk de optimale ontwikkeling van het kind. Het gaat hierbij dus niet alleen om de schoolprestaties (didactisch) maar ook normen en waarden (pedagogisch) en hoe het een en ander organisatorisch geregeld wordt. Het gaat dus een stapje verder dan alleen helpen bij he huiswerk. Het is een wederzijdse ondersteuning voor het welzijn van het kind. Onderling vertrouwen vormt hiervoor de basis.

Communicatie tussen ouders en leerkrachten

Een open communicatiecultuur tussen school en ouders is het belangrijkste wil je een educatief partnerschap met elkaar aan kunnen gaan. Zo moet je elkaars verwachtingen, meningen maar ook problemen en kritiek naar elkaar kunnen uiten. Dit eerste doe je voornamelijk een op een met elkaar en gaat meer over het pedagogische gedeelte. Zaken over schoolprestaties kan je uiteraard via de bestaande momenten als de 10-minuten gesprekken en dergelijke doen. Voor het organisatorische komt een heel praktisch stuk bij kijken. Hierbij moet je denken aan klusjes doen op school als schoonmaken of mee gaan met een uitstapje. Tegenwoordig kan je dit ook heel gemakkelijk organiseren en regelen via een basisschool app, Parro. Deze app zorgt voor een probleemloze, heldere en makkelijke communicatie tussen leerkrachten en ouders in een beveiligde omgeving. Als er een activiteit geregeld moet worden waarbij hulp van ouders nodig is, dan kan de leraar een bericht sturen via de app die met een push melding op de smartphone of tablet binnen komt. De ouder leest het bericht en kan vervolgens de activiteit accepteren of weigeren. Bij acceptatie wordt het gelijk in de agenda geblokt en kan je zien wat er van jou verwacht wordt. Heel handig dus!

Stel jezelf maar eens een paar vragen als: hoe gaat de opvoeding van je kind, hoe doet je kind het op school, hoe het contact is met de leerkracht en hoever gaat dat contact (is er een wederzijdse relatie hierin?), kan je dus voor jezelf bepalen hoe ver je bent in een educatief partnerschap met de school. Misschien is al wel heel snel duidelijk dat je hier veel actiever in wilt zijn en je ouderbetrokkenheid bij school wilt vergroten. Niet alleen als hulpouder maar ook de relatie met de leerkracht. Ga dan in gesprek met de leerkracht en spreek het uit. Vervolgens kan je samen bekijken hoe je meer kunt doen voor de ontwikkeling van je kind, want het doel is immers hetzelfde! Zeker weten dat hier vanuit school positief op gereageerd wordt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *