Multi systeem therapie als oplossing bij opvoeden probleemkind

Voor jongeren die ernstige overlast veroorzaken in hun omgeving, is uithuisplaatsing vaak de oplossing. Jongeren komen dan terecht in een gesloten instelling, maar dat is een verregaande en dure maatregel.

Om uithuisplaatsing te voorkomen, wordt tegenwoordig steeds vaker gekozen voor Multi systeem therapie (MST). Tijdens dit traject, dat gemiddeld 3 tot 5 maanden duurt, worden ouders geholpen bij de opvoeding van hun probleemkind. Uit een uitgebreide evaluatie blijkt dat na anderhalf jaar maar liefst 90 procent van de jongeren nog steeds op het rechte pad is.

mstMST-expert Hans Bakker legt aan EenVandaag uit hoe het MST-traject eruit ziet: “We behandelen de jongere door de ouders regie en grip te geven. Daarbij gaan we op zoek naar de samenwerking met scholen en het eigen netwerk, zoals ooms en tantes. Zo ontstaat een beter systeem rondom de jongere.”

Ook ging EenVandaag in gesprek met een familie die momenteel in het MST-traject zet. De ouders van de jongere vertellen dat zij hun spullen in een kluis moeten stoppen, omdat hun zoon anders hun geld steelt. Bij goed gedrag volgt een beloning voor de jongere, zoals een halfuur later thuiskomen. Zo leren ze dat prosociaal gedrag beloond wordt en kan het tij worden gekeerd, waardoor uithuisplaatsing wordt voorkomen.

Hieronder een video met uitleg over Multi systeem therapie.