Muziekonderwijs: op school of daarbuiten

X5A8F3Q7EH

Jet Bussemaker kondigde aan dat basisscholen meer muziekles zouden moeten geven. Het Ministerie van Onderwijs maakte hier een subsidiepot voor, waar maar liefst 728 basisscholen zich voor aan hebben gemeld. Het ministerie had echter slechts op 300 scholen gerekend. Tot 2020 wordt er 25 miljoen euro vrijgemaakt voor beter muziekonderwijs op basisscholen.

Basisscholen met een eigen muziekleerkracht zijn tegenwoordig zeldzaam. Montessorischool De Clipper in Rotterdam is er één van. Daar heeft de directeur geld vrijgemaakt om 3 dagen per week een muziekleerkracht in te huren. “Rekenen en taal zijn natuurlijk ook belangrijk, maar het is goed om af en toe ook die andere hersenhelft even aan het werk te zetten”, aldus leerkracht Helen Schreuders in het Algemeen Dagblad.

Ze helpt de leerkrachten ook om muziek toe te passen bij hun dagelijkse lessen, al is dat nog niet eenvoudig. Op pabo’s is er de laatste jaren weinig aandacht gegeven aan muziekonderwijs: “De pabo’s hebben vooral gestuurd op wat men dacht dat het belangrijkste was: taal en rekenen”, legt minister Bussemaker uit.

Muziekles buiten schooltijd

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om er zelf voor te zorgen dat je kind muziekles krijgt, buiten schooltijd om. Zo kan je kind zelf een instrument leren bespelen dat het leuk vindt. Een kind kan vanaf ongeveer 4 of 5 jaar een muziekinstrument leren bespelen. Bij blaasinstrumenten kan begonnen worden wanneer een kind tussen de 7 en de 9 jaar oud is, omdat het kind hiervoor zijn tanden gewisseld moet hebben. De kosten zijn afhankelijk van het instrument, of de lessen individueel of in een groep zijn en of deze plaatsvinden via een leraar of een muziekschool.

Probeer er voor te zorgen dat je kind dagelijks thuis even oefent, zodat hij of zij sneller vooruit gaat. Het beste daarvoor is om een vast moment op de dag te zoeken en ervoor te zorgen dat het muziekinstrument altijd voor het grijpen ligt. Daarnaast kan het spelen in een orkest of bandje ervoor zorgen dat je kind gemotiveerd blijft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *